در باره ما  

جهان امروزی در تمام عرصه های علم و تکنولوژی با سرعت سرسام آوری به پیش می رود و به همین دلیل است که باید با همت و کار دو چندان شکاف علمی موجود بین کشور عزیزمان و دنیای علم را جبران نمود و ما می دانیم بدون برنامه ریزی دقیق و بهره گیری از روشهای علمی و توام نمودن آنها با معنویت و اخلاق راه به سرمنزل مقصود نخواهیم برد و به همین دلیل در برنامه ریزی مدرسه برای سال تحصیلی 98-1397 به سه محور :

  1. رشد متوازن در اصول اسلامی
  2. گسترش مهارتهای زندگی
  3. ارتقاء میانگین علمی مدرسه

تمرکز شده است که مشروح این برنامه ها در تقویم اجرایی بیان گردیده است . امید واثق داریم عنایت الهی و دعای خیر شما اولیا ولایت مدار و با بصیرت و صفای باطن دانش آموزان با برنامه های مدرسه همراهی نمایند تا ان شالله با توکل به خدا موفق باشند.

دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت فاطمه زهراء(س)