دستاوردها  

کسب مقام اول مسابقات والیبال درون شهرکی شهید محلاتی (ره)

صبا صمد نژاد
سارا خراسانی
ریحانه کلوری
فاطمه کلوری
مهسا پورمشیر
زهرا ده پور
زهرا صادقیان
مهدیه تیموری
فاطمه صنعتی
فاطمه بخشنده
مبینا حسینی
صبا میرزایی
Image result for ‫خط جدا کننده متن‬‎
              نفرات برتر مسابقات شنا درون شهرکی شهید محلاتی (ره)

پایه هفتم

ستایش صالحی        مقام اول
هستی کبیری          مقام سوم

پایه هشتم

مبینا علی آبادی      مقام سوم
ملیکا میرزایی         مقام سوم

پایه نهم

پرنیان صحت          مقام اول
ستایش کلانی        مقام دوم
Image result for ‫خط جدا کننده متن‬‎
 نفرات برتر مسابقات تنیس روی میز مسابقات درون شهرکی شهید محلاتی (ره)
فاطمه بخشنده                  مقام اول
هستی کبیری                   مقام دوم
مانیا قاطع                        مقام دوم
ملیکا میرزایی                 مقام چهارم
 
Image result for ‫خط جدا کننده متن‬‎
نفرات برتر مسابقات بدمینتون درون شهرکی شهید محلاتی (ره)
ریحانه عابد
فرزانه حمیدی
ستایش کلانی
حسنی مجیبی  رتبه چهارم
فاطمه کلوری
Image result for ‫خط جدا کننده متن‬‎
 
نفرات برتر مسابقات ژیمناستیک درون شهرکی شهید محلاتی (ره)
 
سحرصالحی
مائده غفاری  رتبه اول 
ریحانه ایزدی
Image result for ‫خط جدا کننده متن‬‎
 
نفرات برتر مسابقات شطرنج منطقه یک آموزش و پرورش
دینا صلواتی رتبه اول
رضوانه کاظمی مقدم 
Image result for ‫خط جدا کننده متن‬‎

نفراول مسابقات شنای منطقه  ۱ آموزش و پرورش و همچنین مقام اول کشوری در رشته واتر پلو

پرنیان صحت

Image result for ‫خط جدا کننده متن‬‎

برگزیدگان مسابقه ی قرآن و عترت منطقه ۱ آموزش و پرورش

فاطمه خانی                رشته نهج البلاغه                      رتبه چهارم
نرگس دشتیان              رشته صحیفه سجادیه                  رتبه اول
صبا پویان                  رشته حفظ قرآن کریم                 رتبه اول
فاطمه شهبازی             رشته مرجعیت                          رتبه سوم
 
 
Image result for ‫خط جدا کننده متن‬‎

رتبه های برتر درس هایی از قرآن در منطقه ۱ آموزش و پرورش

ملیکا علی آبادی                            رتبه اول 
فاطمه حیدری مطلق                      رتبه دوم  
فاطمه دشتیان                                  رتبه دوم   
فاطمه حیدری مطلق                      رتبه دوم
اسماء فتاح مهر                                 رتبه سوم
 
Image result for ‫خط جدا کننده متن‬‎

نفر برتر مسابقات هنری منطقه 1 آموزش و پرورش در رشته های عبرات ، نوجوان سالم و

شهر سبز

فاطمه مدنی 

Image result for ‫خط جدا کننده متن‬‎

   مقام اول منطقه 1 آموزش و پرورش در رشته نرم افزار

    ریحانه دهقانیان

 

Image result for ‫خط جدا کننده متن‬‎
نفرات برتر در مسابقه سفیران سلامت منطقه 1 آموزش و پرورش
فاطمه رضائیان                 موضوع: تغذیه سالم          رشته : روزنامه دیواری
صبا پویان                         موضوع: خطاطی               رشته : سلامتی و بهداشت فردی
زهرا رحمان                     موضوع : نقاشی                  رشته : محیط زیست
فاطمه رهنما                    موضوع: نقاشی                  رشته : تغذیه سالم
شیدا گودرزی                  موضوع : نقاشی                 رشته : تغذیه سالم
سحر کریملو                    موضوع : نقاشی                 رشته : بازیافت زباله
فاطمه کشاورز                 موضوع: نقاشی                  رشته: ورزش و متحرک بدن انسان
زهرا امینی                      موضوع : نقاشی                  رشته : ورزش و اهمیت آن در محیط زیست
  
Image result for ‫خط جدا کننده متن‬‎
سرکار خانم سوری دبیر ادبیات فارسی

مقام اول در منطقه 1 آموزش و پرورش در رشته  طرح درس نویسی

Image result for ‫خط جدا کننده متن‬‎

سرکار خانم سرشکی معاونت پرورشی

مقام نمونه استانی در رشته پژوهش

 

Image result for ‫خط جدا کننده متن‬‎

 

برگزیدگان مسابقات قرآن در سطح منطقه

مهدیه شوشیان   رتبه اول در رشته مفاهیم 

                        رتبه دوم در رشته قرائت و تحقیق

                        رتبه اول در رشته احکام

 

سمانه عمارلو       رتبه دوم در رشته حفظ 

Image result for ‫خط جدا کننده متن‬‎

 

برگزیدگان مسابقات نوجوان سالم در سطح منطقه

فاطمه شهریان                                    رشته نقاشی

زینب ترکمان و ریحانه غلامی                  رشته روزنامه دیواری

سرکار خانم صانعی (معاونت پرورشی)    رشته ایده پردازی(ویژه همکاران)

Image result for ‫خط جدا کننده متن‬‎

 

میترا احمد شعار                               رتبه اول مسابقات داستان نویسی

Image result for ‫خط جدا کننده متن‬‎
رتبه دوم منطقه 1 مسابقات طرح دادرس ویژه دانش آموزان پایه هشتم
 
Image result for ‫خط جدا کننده متن‬‎